ที่เที่ยว ภาคเหนือ

7 ที่เที่ยว ลําพูน จุดเช็กอินถิ่นเมืองเหนือ แอ่วไปให้ม่วนใจ๋

ที่เที่ยว ลําพูน

หัวข้อแนะนำ

ที่เที่ยว ลําพูน ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ อารยธรรมอันน่าหลงใหลและเพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เอาเป็นว่า…ตามเรามาดูว่าที่เที่ยวลำพูนมีที่เที่ยวอะไรบ้าง

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ที่เที่ยว ลําพูน

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์พระองค์แรกแห่งเมืองหริภุญไชยซึ่งเป็นทั้งนักปราชญ์ผู้มีคุณธรรมและเป็นนักรบผู้กล้าชาญชัย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นผู้ที่ทรงนำพระพุทธศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในบริเวณนี้จนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าจามเทวี

นิยมซื้อโคมมาเขียนสวดมนต์ไว้หน้าจัตุรัสอนุสาวรีย์เพื่อเพิ่มความโชคดีให้กับชีวิต นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีพิธีสักการะขอพร ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าจามเทวี และเนื่องในวันครบรอบการสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ นอกจากนี้ ก็จะมีพิธีสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์หริภุญชัยด้วย ที่เที่ยว ลําพูน

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1074 เป็นที่ประดิษฐานพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอายุยืนยาวกว่าพันปี ทำให้วัดแห่งนี้ผ่านพ้นมาหลายยุคสมัย สถาปัตยกรรมที่นี่ได้รับอิทธิพลมาจากหลายวัฒนธรรม มีลวดลายปูนปั้นแกะสลักอย่างสวยงาม และที่โดดเด่นที่สุดคือศิลปะหริภุญไชยแท้ เช่น พระวิหารพระคงเขียว หรือ พระวิหารพุทธรัตนมหานาธีศรีหริภุญชัย

วัดมีลายปูนปั้นแกะสลักอย่างสวยงาม แม้แต่มุมหน้าจั่ว ฐานเพดานหลังคาด้านต่างๆ รวมทั้งเสาวิหาร ก็แกะสลักและปิดด้วยแลคเกอร์และทองคำ และใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทองและไม้แดงจากประเทศลาว พม่า และไทย ในการก่อสร้างถือเป็นการผสมผสานระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกัน จึงถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่ควรไปสักครั้ง

วัดพระยืน

วัดพระยืน วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำกวง เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์หริภุญไชยองค์แรกในปี พ.ศ. 1213 ภายในวัดแห่งนี้มีอาคารสำคัญๆ มากมาย เช่น พระยืนเจดีย์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์พุกาม มันถูกสร้างขึ้นบนแท่นยกสูงที่มีระดับลดหลั่นกัน ชั้นบนของลานมีเจดีย์เล็กๆ อยู่ที่มุม และในเจดีย์ทั้ง 4 ทิศมีพระพุทธรูปยืนทองคำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดพระยืน นอกจากนี้ด้านข้างและหน้าจั่วของพระอุโบสถวัดพระยืนยังมีภาพเขียนที่สวยงามอีกด้วย สะท้อนถึงความประณีตได้อย่างชัดเจน

วัดมหาวัน

วัดมหาวัน ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ชื่อเต็มคือ วัดมหาวันวนาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของลำพูนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,300 ปี ในอดีตเป็นพระอารามหลวงในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าจามเทวี และเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์วัดมหาวัน ซึ่งมีพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดในชุดเบญจภคี เชื่อกันว่าพระรอดองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถกำจัดสิ่งไม่ดีและปกป้องผู้ที่ไปสักการะจากอันตรายและภัยพิบัติ มันมีเสน่ห์และมีน้ำใจ เป็นที่นิยม รวมทั้งให้โชคลาภด้วย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปลูกฝังขวัญกำลังใจของประชาชนและทหารที่ต้องสู้รบในยามสงคราม ปัจจุบันก็ยังเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

วัดพระธาตุห้าดวง

วัดพระธาตุห้าดวง หรืออีกชื่อหนึ่งคือเวียงเจดีย์ 5 ตามตำนาน พระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญไชย ทรงทราบข่าวจากชาวเมืองลีว่ามีดาวคริสตัล 5 ดวงปรากฏอยู่บ่อยครั้งจึงเสด็จมาพบด้วยพระองค์เองในตอนกลางคืน และเห็นแสงจากดาวคริสตัล 5 ดวงลอยอยู่บนกองดินทั้ง 5 จึงสอบถามประวัติและทราบว่าเป็นพระเมโททัส(น้ำไกลมือ) ของพระพุทธเจ้าที่เคยล้างมือและมีน้ำไหล ด้วยปลายนิ้วทั้งห้า พื้นดิน เธอจึงมีศรัทธาและสร้างเจดีย์คลุมกองดินทั้งห้าและบูรณะให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่สำคัญ ทุกวันที่ 20 เมษายน ของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้าดวง เพื่อแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระประทีปแก้วเคยมาส่องสว่างเป็นโคมนำภูมิปัญญามาสู่ชาวบ้านที่ได้เห็น

แก่งก้อ

แก่งก้อ เชิญชวนเที่ยวแก่งคอย ทะเลสาบวิวสวย เงียบสงบ ในจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลเกาะ อำเภอลี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้น้ำจากห้วยแม่เกาะที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงไหลลงมาในบริเวณนี้จนกลายเป็นทะเลสาบ มีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาเขียวขจี ทำให้บริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่น ถ่ายรูป และดื่มด่ำกับธรรมชาติ คุณยังสามารถล่องเรือไปตามทะเลสาบได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตกออมแพ น้ำตกอุ้มปาด เกาะคูสร้างคู่ส้ม ผาเต่า พระนอนผา ผาคันเป็ด แก่งซอย ถ้ำแก่งซอย พระธาตุแก่งซอย พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น

จุดชมวิวผาแดงหลวง

ผาแดงหลวง เป็นจุดชมวิวที่มีความสูงถึง 1,000 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง นี่ถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานเพราะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ลักษณะของผาแดงหลวงเป็นหน้าผาสูงชัน ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำปิงที่คดเคี้ยวไปตามหุบเขา เมื่อขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆ โผล่พ้นจากทิวเขา จะกลายเป็นแสงสลัวๆ ส่องสว่างมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับทะเลหมอกในฤดูหนาวเป็นภาพที่สวยงามเกินจะพรรณนา จุดชมวิวผาแดงหลวงเปิดให้ชมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเท่านั้น นักท่องเที่ยวท่านใดต้องการขึ้นไปชมความสวยงามควรสอบถามกับทางอุทยานก่อนเสมอ ที่เที่ยว ลําพูน

 

บทความแนะนำ